Adatvédelem, jogi nyilatkozat

Bármely, weboldalunkon látható tartalom utánközléséhez írásos engedélyünk szükséges!
Nem valószínű, hogy engedélyt adunk anyagaink más weboldalon vagy CD-ROM-on történő reprodukálására, de mindegyik közzétett anyag sem másolható, reprodukálható, utánközölhető, sokszorosítható, értékesíthető, nyilvánosan előadható, módosítható, saját termékbe, szolgáltatásba beépíthető, proxy cache-elhető vagy bármilyen más formában akár ingyenesen, akár visszterhesen felhasználható, kivéve amennyiben a Tulajdonos erre előzetesen írásban engedélyt ad. www.webnevtar@gmail.com

FONTOS! A névkártya a megrendelt időszak összegének kiegyenlítése után kerül megjelenésre! Amennyiben ez nem tőrténik meg addig a megjelenést felfüggesztjük!Késedelmes fizetés ( *átutalás esetén ) a honlapon szereplő szerződési feltételek 3. pont alapján késedelmi kamattal ill. adminisztrációs díjjal terheljük, melyet kiszámlázunk a megrendelőnek.* átutalást választva a számlánkra történő beérkezése 48 órán belül.Delayed payment ( *utalás his case ) on the website character conditions of contract based on 3. dot with default interest, administrative we burden it with a prize, for which we invoice the customer. * transfer his arrival happening chosen for our account inside 48 clocks.

A magyarországi törvények szerint az uniós szabályozással azonosan a Ptk. 2004. május 1-jétől hatályos 301/A. §-a szerint a késedelmi kamat mértéke a, (ez az érték aktuálisan a szerződés aláírásától számítva 8. naptól 30 naponta 14 százalék). A kamatfizetési kötelezettség a jogosult fizetési felszólításának (számlájának) kézhezvételétől számított 8 nap elteltétől esedékes, illetve a jogosult teljesítésétől számított 8 nap elteltétől, a jogosult fizetési felszólításának (számlájának) kézhezvétele a szerződés aláírásának napja. Késedelmes kifizetés esetén a megjelenést korlátozzuk, addig a pontig, melytől a késedelmes fizetés kamataival, teljes összegben megérkezik a cég számlájára.Késedelmes fizetés esetén a szolgáltató adminisztrációs díjjat számol fel!Adminisztrációs díj a számlán szereplő összeg 47-% -a.

print

partners

information

<p> The fee is £ 130 / year. <br>? Prices of all-time currency exchange rates will change in the medium. </ strong> </ p> _x000D_          <p> IMPORTANT! The cards will appear after offsetting the ordered period </ strong> </ p> _x000D_          <p> NAME: </ strong> company name, or the name card holder's name </ p> _x000D_          <p> DESCRIPTION </ strong>: couple-word description of the activities (. fordászat eg, a car, etc.) </ p> _x000D_          <p> cards: </ strong> You can be the edited, cropped graphic cards. My computer, max. 512Kb. Jpg format. business cards online editor </ p> _x000D_          <p> Please only trimmed, upload Series 9:5 aspect ratio (90 mm ​​x 50 mm) cards </ p> _x000D_          <p> entire period: </ strong> Select the period of the appearance of the name card. (12 months) </ p> _x000D_          <p> billing address. </ strong> Customer Name, location, etc. </ p> _x000D_          <hr> _x000D_          <p> enlisted after receipt of the amount of the ordered phase of the account within 72 hours. </ strong> </ p>